Witaj, jestem Joanna.

Jestem trenerką minimediacji, pedagogiem oraz trenerką umiejętności społecznych. Wspieram rodziców w komunikacji z dziećmi. Koncentruję się na rozwiązaniach starając się, aby to co mówię, było zrozumiałe. Pomagam wykorzystać potencjał rodziny.

 

Doświadczenie

Ukończyłam pedagogikę, ze specjalnością: socjoterapia i promocja zdrowia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu z dietetyki oraz wiele kursów i szkoleń z których największy wpływ na moją pracę miały:

- Porozumienie bez przemocy, Intensywny Kurs Podstawowy (32h) (Filomata)
- Trening Umiejętności Społecznych Dzieci w wieku przedszkolnym (Fundacja Pomoc Autyzm)
- Grupowy program wczesnego wspomagania rozwoju (KreatiMo)
- Szkoła konsultacji (Agnieszka Stein, Gosi Stańczyk)
- Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi
- The Forur Learning Styles, The Learning Cycle (TED)
- Long Term Training Course “Xperience”. Projektowanie zajęć – uczenie się przez doświadczenie umiejętności realizacji projektów; Belgia.
- Praca z dziećmi z rodzin alkoholowych (Stowarzyszenie KLANZA)
- Efektywny nauczyciel, Różne metody przekazywania wiedzy. Nauka i powtarzanie mogą być przyjemne (MED)
- Using the assumptions of Maria Montessori pedagogy in the work of teaching – Marzec 2002, Żywiec, Polska,
- Psychodietetyka (Karolina Gruszecka)
Doświadczenie zbierałam prowadząc warsztaty w świetlicach środowiskowych w wielu miejscach w Polsce, szkoląc rodziców, nauczycieli oraz wolontariuszy. Uważam, że największy wpływ na pracę którą wykonuję, miał udział w wymianach międzynarodowych, które bardzo poszerzają horyzonty.