Przy informacjach podaję źródło ich pochodzenia w postaci skrótu. Poniżej umieszczam skróty, wraz z wyjaśnieniem co za nimi stoi:

PCRM

The Physicians Committee for Responsible Medicine – Komitet Lekarzy na Rzecz Medycyny Odpowiedzialnej – organizacja non-profit zajmująca się promowaniem medycyny zapobiegawczej (np. poprzez zachowanie diety wegetariańskiej/wegańskiej) oraz zachęca do zachowania wyższych standardów etycznych, poprzez popularyzację takich metod badań, które nie wiążą się z wykorzystaniem zwierząt. Organizacja działa od 1985 roku i obecnie należy do niej ok. 150 tys. członków.
http://www.pcrm.org/

A.N.D

Academy of Nutrition and Dietetics (wcześniej znana pod nazwą ADA – American Dietetic Association) – Akademia Żywienia i Dietetyki. to największa na świecie organizacja zrzeszająca ponad 75 000 profesjonalistów z dziedziny żywności i odżywiania. Jako lider w kwestii odżywiania, kształtuje wybory żywieniowe opinii publicznej, ale przede wszystkim Akademia zapewnia opinię biegłego w rozprawach, opiniuje przepisy, tworzy oświadczenia na temat kluczowych aspektów dot. żywienia.
http://www.eatrightpro.org/