CO TO JEST GRACELINK?

GraceLink to 12-letni program nauczania obejmujący 624 lekcje, z których wszystkie są mocno osadzone na Piśmie Świętym. Każda lekcja to wybrana historia biblijna, w której razem szukamy najważniejszego przesłania, które Bóg chciał przez nią przekazać. Często w innym miejscu programu wraca się do tej samej historii, przenosząc jednak punkt ciężkości na inny jej aspekt. W ten sposób buduje się w umyśle dziecka zaufanie do Słowa Bożego w jego wyjątkowości i wielowymiarowości. Nauka biblijna płynąca z wybranych z Biblii historii dopasowana jest do wieku dzieci, jednak już najmłodsze z nich uczą się, że Biblia jest Słowem Bożym, które warto poznawać. Podczas każdych zajęć prowadzący otwiera swoją Biblię, ucząc wersetu pamięciowego lub czytając głośno wersety, na których opiera się historia biblijna danego dnia i wskazując jednocześnie każde słowo lub zdanie, które czyta. Młodsze dzieci uczą się, jak znaleźć teksty, które stanowią tło dla danej lekcji, a starsze są zachęcane do indywidualnego, codziennego studiowania Biblii.
By zapewnić programowi równowagę, a jednocześnie ukazać dzieciom pełnię chrześcijańskiego doświadczenia, każda lekcja opiera się na jednym z czterech filarów. Oto one:

 • ŁASKA (Jezus mnie kocha) - Łaska jest wyrazem miłości Boga do nas. On posłał swojego Syna, aby umarł na naszym miejscu i przez to nas odkupił i przyjął do siebie, abyśmy mogli żyć z Nim na zawsze.
 • WSPÓLNOTA (Kochamy się nawzajem) - Wspólnota obejmuje nasze relacje z ludźmi wokół nas, z naszą najbliższą rodziną, rodziną kościelną, przyjaciółmi i innymi chrześcijanami, którzy znają Bożą miłość.
 • UWIELBIENIE (Kocham Jezusa) - Czcimy Go przez oddawanie Mu chwały, przez nasz styl życia i przez dobre zarządzanie wszystkim, co od Niego mamy.
 • SŁUŻBA (Ciebie też kocham) Służba to nasz wpływ na innych, tych, którzy nie znają i nie kochają Jezusa. To do nich kierujemy zaproszenie, aby stali się częścią Bożej rodziny. To właśnie im przekazujemy przesłanie nadziei na przyszłość.
Działania edukacyjne muszą bazować na różnych metodach pracy. Wiemy dziś, że dzieci pamiętają od 30 do 35 procent tego, co słyszą, od 40 do 50 procent tego, co widzą i około 90 procent tego, co robią. GraceLink wykorzystuje wszystkie trzy rodzaje aktywności, dlatego dzieci podczas zajęć zapamiętują nie tylko przez słyszenie i widzenie, ale też przez wykonywanie różnych czynności. Oto klasyczne nauczanie w działaniu, które jest jednocześnie nauczaniem wielozmysłowym.
Z badań edukacyjnych wynika, że ludzie pamiętają więcej, gdy są zaangażowani emocjonalnie, a przyjemne emocje wzmacniają pozytywne uczenie się. Dlatego w programie Gracelink jest także miejsce na dialog prowadzącego z dziećmi, który ma zainspirować je do głębszego zastanowienia się nad poruszanym tematem, jak również osobistego odniesienia się do niego, np. „Czego się dowiedziałeś?”. „Jakie uczucia to w tobie budzi?”, „Co zamierzasz z tym zrobić?”. Chodzi o to, by dzieci nie tylko rozumiały, ale i stosowały to, co poznają, dlatego pytania dotyczą też ich emocji i pomysłów na zastosowanie nabytej wiedzy.
Badania pedagogiczne wykazały, że ludzie uczą się najlepiej, gdy wykorzystują sobie właściwy styl czyli sposób uczenia się. Chociaż każda osoba może korzystać ze wszystkich czterech zidentyfikowanych stylów w tym samym czasie, jednak większość ma własny, preferowany styl. Te cztery style uczenia się są włączone do każdej lekcji GraceLink. Dzięki temu każde dziecko może uchwycić sens lekcji i zrozumieć ją na swój własny sposób.
Refleksyjny styl uczenia się – związany jest z pytaniem: „Dlaczego miałbym się tego uczyć?”. Zawarta w każdej lekcji część Zajęcia wprowadzające przemawia do tego typu uczniów. Podają dzieciom powód, dla którego warto się uczyć tej lekcji.
Analityczny styl uczenia się – związany jest z pytaniem: „Czego muszę się nauczyć?”. Część Lekcja biblijna poświęcona jest treści lekcji, wersetowi pamięciowemu i małemu grupowemu studium Biblii – oferuje fakty, wiedzę, której poszukuje uczeń analityczny.
Pozwala uczyć dzieci treści biblijnych w sposób, który je angażuje.
Pragmatyczny styl uczenia się – związany jest z pytaniem: „Jak to działa w moim życiu?”. Część Zastosowanie lekcji daje możliwość zbadania i odkrycia, jak ta lekcja może być praktycznie zastosowana w ich codziennym życiu.
Aktywny styl uczenia się – związany jest z pytaniem: „Co mogę z tym zrobić? Jak mogę podzielić się tym pomysłem z innymi?” Sposoby na to podane są w części Dzielenie się lekcją.
Śpiew, modlitwa i misja jest szczególnym czasem w trakcie zajęć i może mieć miejsce w każdym momencie lekcji.
 

GraceLink obejmuje trzy grupy wiekowe:

 • Beginner 0-3
 • Kindergarten 3-5
 • Primary 5-9
 

Możesz obejrzeć gotowe lekcje przygotowane na podstawie podręczników GraceLink:

 

W języku polskim zostały na razie wydane podręczniki Kindergarten, które możesz kupić >TU<

 
Obecnie pracujemy nad tłumaczeniem i przygotowaniem do druku podręczników Primary.
Możesz wesprzeć nasze działania o tu:
 

Dziękujemy za wsparcie! 🙂

 
Opracowujemy również KURS, jak prowadzić ciekawe zajęcia z religii, w których pojawią się takie zagadnienia:
 • Jak zaangażować społeczność
 • Główna prawda
 • Historia Biblijna
 • Polecane inspiracje
 • Pieśni
 • Modlitwa
Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, to wpisz się na listę oczekujących na KURS, >TUTAJ<