Mama najlepszych dzieci na świecie – przedstawienie ankietowanych